Erve Volkerink

Rijksmonument in het beschermd dorpsgezicht Beerze

Restauratie van Erve Volkerink 

Na aankoop van de boerderij hebben we een jaar lang de tijd genomen om vooral te ervaren wat het is om hier te wonen. Pas na dat jaar zijn we bezig gegaan met het ontwerpen van de indeling van de boerderij en het erf. Hierbij was het monument leidend in de keuzes. Daarnaast speelt duurzaamheid een grote rol in de plannen.

Samen met een architect, een bouwbegeleider, de gemeente, het Oversticht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben we onze plannen vormgegeven. Gedurende anderhalf jaar schoven steeds nieuwe specialisten aan de keukentafel aan, zoals een energiedeskundige en een constructeur. Dit ontwerpen en vormgeven in teamverband is zo goed bevallen dat we ook het bouwproces als team aanpakken. 

Samen met de aannemer wordt nu in een bouwteam de restauratie en renovatie van de boerderij uitgevoerd. Voor de deelnemers aan het bouwteam kunt u kijken op www.hierbouwenwij.nu


April - November 2016

De foto's van deze periode moeten nog geplaatst worden. Door de drukke restauratiewerkzaamheden lukt het niet altijd om hier tijd aan te besteden. Wilt u toch up-to-date blijven? Kijk dan op onze Facebookpagina. Daar plaatsen we bijna dagelijks nieuws.

https://www.facebook.com/ErveVolkerink/
Maart 2016

Een belangrijke mijlpaal: het dak is weer dicht! Nadat de toeven en de rietrol op de nok afgewerkt zijn en de dakpannen weer op hun plek liggen is er tijd voor een feestje: pannenbier. Vroeger werd dit gevierd met "koffie met brood en spek", wij passen het wat aan en vieren het met een bbq en Beerzer bier.

Omdat de voorgevel aan het verzakken is en er daar geen fundering onder de muren ligt hebben we samen met de constructeur besloten om het grondpakket onder de voorgevel te stabiliseren door het te injecteren met 'spuitmortel'. 

Binnen worden de contouren van de verschillende ruimtes zichtbaar.
Februari 2016

Gelukkig bleef het in februari veelal droog en was het goed weer om aan het rieten dak te werken. Binnen wordt er gewerkt aan de isolatie van de vloer. De isolatie ligt op de waterleidingen zodat het water niet verwarmd wordt door de vloerverwarming. Op de isolatie ligt de elektra, daarop een betonmat, daarop de vloerverwarming en dan nog een betonmat zodat de leidingen niet opdrijven als het beton gestort wordt. Spannend, want alles moet al precies op de juiste plek liggen. Dus nog een keer opmeten of de elektriciteit precies in de te plaatsen wanden uitkomt. En dan komen de betonwagens... wat gaat er enorm veel beton in de vloeren!

Nadat de bouwer en betonstorters hun werk hebben gedaan komt de vloerafwerker. En hij start met observeren... en koffie... en nog meer koffie. 
Het beton moet precies de juiste harding hebben om er met de polijstmachine op te kunnen. En die tijd is afhankelijk van het weer, het type beton, en nog een aantal zaken en houdt zich niet aan 'kantoortijden'. Zo nu en dan kijkt hij even weer, voelt aan het beton en dan eindelijk, na een aantal uren, kan hij voor de eerste keer 'de vloer op'. Daarna een pauze en dan nogmaals met de polijstmachine over de vloer. En zo zit je gezellig in de bouwkeet te kletsen terwijl in de boerderijen om ons heen de lichten doven en de buren gaan slapen. 

De volgende ochtend ligt er dan een prachtige gepolijste betonvloer. Om de vloer mooi te laten uitharden hebben we het advies opgevolgd om de vloer gedurende een dag of 5 nat te houden. Dus de tuinsproeiers uit de schuur en binnen in de kamer gezet. Kraan aan en sproeien maar...
Gelukkig is het grote raamkozijn uit de kamer, dus het water kan zo de woning uit stromen. Er bleef echter 1 andere plek waar ook water maar toe stroomde... na 5 dagen wisten we welke plek dat was: de kelder! 

In het voorhuis zijn de rode lijnolieverf-planken bevestigd van het plafond in de voorkamer en zijn de buizen door het schoorsteenkanaal gehaald. 
Januari 2016

Na de kerstvakantie en nog een korte periode van ijzel wordt er weer verder gewerkt aan het dak. Om de oorspronkelijke golving van het dak te behouden zijn de planken van spoor naar spoor bevestigd en de isolatieplaten worden in korte delen horizontaal gelegd. 

Ook de rietdekker heeft een begin gemaakt met zijn werkzaamheden. De woning begint nu weer op een boerderij te lijken.

Binnen is al het beton van de vloeren ondertussen verwijderd en worden leidingen gelegd in de 'zandbak'. Hier overheen komt een laag isolatie, daarop betonijzer en elektra. Tijdens het vlak maken van het zandbed zijn in het voorhuis nog wat historische materialen gevonden: stukjes van estriken/plavuizen, scherven van wandtegels en diverse stukjes aardewerk. 
December 2015

Na het richten van de boerderij is het zaak om de constructie stabiel te houden voor de toekomst. In de voorkamer is een gescheurde gebintligger vervangen door stevige 'nieuwe' balken. Na wat rondspeuren werden oude eiken gebinten gevonden in de nabije regio. Sommige gebinten hoefden slechts de straat over te steken en verhuisden van het vroegere Erve Kotman in Beerze naar Erve Volkerink. 

Om het dak stabiel te houden zijn stalen spanten aangebracht bovenop het bestaande gebintwerk. En omdat de gebinten krom zijn en soms ook nog schuin liggen betekent dat maatwerk. Elke staaldeel is apart ingemeten. Een toepassing die straks (bijna) onzichtbaar de boerderij verstevigd. Binnen blijven de trekstangen in het zicht en de stalen pootjes die rusten op de gebintliggers. De rest wordt onzichtbaar verwerkt tussen de planken aftimmering en het riet of tussen het plafond en de verdiepingsvloer.

Nadat het dak met zeilen afgedekt was voor de kerstvakantie restte ons niets anders dan te genieten van ons 'kerstkaartje op het dak'. Hele fijne feestdagen allemaal!
November 2015

Na het slopen brak de fase aan van het opnieuw richten van het 'vierkante werk'. Alle ondersporen zijn verwijderd. Deze waren aangevreten en te dun geworden. De gebintenstijlen zijn opgekrikt tot de spanning uit het werk was. Sommige gebinten zijn ruim 30 cm omhooggegaan. De gebintplaat werd hiermee verlost van spanning waardoor delen die ruim 15 cm uit elkaar lagen weer bijeen kwamen. Alle verbindingen zijn op de ouderwetse manier hersteld, onder andere met houten pennen. Pas toen het 'vierkante werk' weer stabiel en zonder spanning was is er begonnen met het plaatsen van de nieuwe ondersporen en daarop de planken. 

Bij het verwijderen van de betonvloer bleek dat de meeste gebintstijlen verrot waren aan de voet. Deze zijn afgezaagd tot gezond hout en er is een nieuwe poer gemetseld waar ze weer op kunnen staan. De stenen die we hiervoor hebben gebruikt zijn restanten van een verbouwing van de boerderij van de overbuurman. Oktober 2015

In deze maand stond vooral het slopen centraal. Het asbest werd weggehaald, binnenmuren die niet van oorsprong in boerderij stonden zijn verwijderd. Daarbij kwamen soms leuke 'cadeautjes' te voorschijn: onder 1 van de gebintstijlen lag een zware Bentheimer zandsteen. Vroeger werden de zandstenen vervoerd over de Vecht, waarbij de schippers vaak herberg 'De Goede Vrouw' in Beerze aandeden voor een borrel. Alle Bentheimer stenen van het Paleis op de Dam zijn door Beerze gevaren.

 

 

2014

 

2013

 

2012